Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Lãnh đạo Đảng và các đoàn thể

LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

ĐẢNG ỦY

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0393.885.157

thư Đảng ủy: GVC.TS. Cao Thành Lê, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó thư Đảng ủy: ThS. Thị Hường, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UV.BTV Đảng ủy: TS. Đoàn Hoài Sơn, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng: Nguyễn Thị Thoa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng: Nguyễn Thị Hương, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÔNG DOÀN

Email: congdoan@htu.edu.vn

Điện thoại:

Chủ tịch: TS. Nguyễn Hoài Sanh, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch: Th.S Tống Cẩm Lệ, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại: 0393.885.164

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bí thư: ThS.Biện Văn Quyền, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Bí thư: Nguyễn Công Viên, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng: Phan Thị Thanh Thúy, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỘI SINH VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch: ThS.Nguyễn Công Viên, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Cẩm Vân, Email: van.nguyencamThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chủ tịch: Dương Thị La, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Email: hoicuuchienbinh@htu.edu.vn

Chủ tịch: ThS Đinh Văn Nam, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.