Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Sáng ngày 20/3/2019, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Dự Hội nghị có Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thê giảng viên của Nhà trường.

20190320 hoinghi daotao1

20190320 hoinghi daotao2

Chủ trì hội nghị

Hội nghị là diễn đàn để các đơn vị, các cán bộ quản lý, các giảng viên và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trong đó tập trung vào kinh nghiệm và giải pháp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới. Kết quả của Hội nghị là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch chiến lược về công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giai đoạn đến 2025, tầm nhìn 2030.

20190320 hoinghi daotao3

20190320 hoinghi daotao4

20190320 hoinghi daotao5

Trong Báo cáo đề dẫn, ThS. Lê Thị Hường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung về thực trạng đội ngũ giảng viên của toàn trường cũng như của từng ngành đào tạo đáp ứng được ở mức độ nào so với các quy định hiện hành. Từ đó đưa ra các giải pháp khác nhau nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận của các Khoa, Bộ môn và các đơn vị khác nhau trong Trường. Các bản tham luận đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về thực trạng đội ngũ, về nguyên nhân của thực trạng đó và đưa ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường ngày càng vững mạnh hơn. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các cán bộ, giảng viên tham dự được thảo luận, trao đổi, bày tỏ ý kiến trực tiếp nhằm cùng nhau đưa ra những giải pháp thiết thực, khả thi nhất về vấn đề phát triển đội ngũ.