Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh

Những vấn đề về trao đổi về tình hình học tập của Lưu học sinh Lào và phối hợp công tác tuyển sinh năm học mới là nội dung trọng tâm của buổi làm việc giữa Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng và Trường Đại học Hà Tĩnh vào sáng ngày 23/4/2019.

 20190423 xieng khoang1

Tại buổi làm việc, TS. Đoàn Hoài Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã báo cáo về công tác tuyển sinh của nhà trường với 14 tỉnh, trường đại học của nước bạn Lào và tình hình học tập của 185 Lưu học sinh tỉnh Xiêng Khoảng. TS. Đoàn Hoài Sơn cho biết: Hiện tại nhà trường đang đào tạo gần 1.500 Lưu học sinh Lào, đây là kết quả khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả, lâu dài giữa nhà trường và các tỉnh của nước bạn Lào. TS Đoàn Hoài Sơn mong muốn trong thời gian tới Trường tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác tuyển sinh LHS Lào để có nhiều Lưu học sinh tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập tại Trường.

20190423 xieng khoang2

Đồng chí Bua Ly Phăn Nả Vông– Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn Trường Đại học Hà Tĩnh đã tạo điều kiện, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào nói chung và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng đồng thời cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện để tuyển sinh học sinh tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập tại Trường trong năm học mới. Nhân dịp công tác tại Trường, Đoàn công tác đã gặp gỡ, trò chuyện và căn dặn các em Lưu học sinh tỉnh Xiêng Khoảng đang học tập tại Trường, mong muốn các em cố gắng học tập tốt và chấp hành tốt nội quy của nhà trường để sau này trở thành những cán bộ cốt cán của nước Lào.

20190423 xieng khoang3