Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức trồng cây đầu năm mới

Sáng ngày 22/2/2021, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức trồng cây đầu năm mới phủ xanh khuôn viên Nhà trường.

 20210222 trong cay1

 20210222 trong cay2

20210222 trong cay3

Hơn 100 gốc cây xoài đã được trồng trước tòa Nhà làm việc của cán bộ, giảng viên

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, các cán bộ, giảng viên Nhà trường trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đồng thời tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phủ xanh khuôn viên Nhà trường.

20210222 trong cay4

20210222 trong cay5

Tết trồng cây là hoạt động thường niên, ý nghĩa nhằm phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống và góp phần giáo dục cho học sinh, sinh viên tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái nói chung và cây xanh nói riêng, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đối với cộng đồng.

Các tin khác