Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015

Attachments:
Download this file (55_KH_tuyen_sinh_dai_hoc_cao_dang_chinh_quy_nam_2015.PDF)55_KH_tuyen_sinh_dai_hoc_cao_dang_chinh_quy_nam_2015.PDF[Kế hoạch Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015]0 kB