Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 29/02/2024, tiếp nối mối quan hệ thân tình giữa hai đơn vị,...
Mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 29/02/2024, tiếp nối mối quan hệ thân tình giữa hai đơn vị,...
Hơn 500 sinh viên bước vào đợt thực tập sư phạm năm 2024 Hơn 500 sinh viên bước vào đợt thực tập sư phạm năm 2024 Ngày 26/2, hơn 500 sinh viên sinh viên các khối ngành Sư phạm bước vào đợt thực tập năm 2024. Chương ...
Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị Chuyển đổi số năm học 2023 -2024 Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị Chuyển đổi số năm học 2023 -2024 Chiều ngày 26/2/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số năm học 2023-2024. Hội nghị...

V/v mức thu học phí lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên MN, TH,THCS

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu học phí Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

 

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

Mức thu

1

Mức thu học phí

1.500.000đ/khoá học/học viên

 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, các Khoa, Phòng có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, Phòng Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị, cá nhân liên quan và học viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên