Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Sacombank Lào trao học bổng cho sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Sacombank Lào trao học bổng cho sinh viên Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh Ngày 03/6/ 2024, Sacombank Lào đã trao 25 suất học bổng có tổng trị giá 90 triệu đồng cho sinh viên Lào...
Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video Tiktok Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo video Tiktok "Tự hào HTU” Ngày 23/05/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo video...
Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho Lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: “Nâng cao chất...
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học 2023-2024 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học 2023-2024 Ngày 21/5/2024, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa...

Kế hoạch Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024

Căn cứ văn bản số 94/UBND-VX2 ngày 30/5/2024 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về việc triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024, Nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Yêu cầu: Triển khai toàn diện, sâu rộng Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên (CBGV, CNV) và học sinh sinh viên (HSSV).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên