Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Văn hoá - Thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào Lễ hội Văn hoá - Thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào Sau 15 ngày thi đua tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, chiều ngày 25 /11/2023, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ...
Hồi ức về thầy cô Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh của cựu sinh viên Lê Hoài Nam- nhà giáo tiêu biểu năm 2023 Hồi ức về thầy cô Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh của cựu sinh viên Lê Hoài Nam- nhà giáo tiêu biểu năm 2023 Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) Nhà trường vui mừng đón nhận được...
Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hòa chung không khí tưng bừng ngành giáo dục cả nước mừng kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt...
Tuyên dương Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm 2023 Sáng 17/11, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương “Nhà giáo...

Đề án tuyển sinh 2016

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2016

ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

-  Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

-   Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

-  Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016;

- Thông tư số /2016/TT-BGDĐT ngày tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

2.1. Mục đích

- Nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh;

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyển sinh.

2.2. Nguyên tắc

- Đúng với chủ trương của Đảng và các quy định hiện hành của pháp luật về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân;

Đảm bảo chất lượng tuyển sinh, phù hợp với năng lực đào tạo của Trường;

Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển.

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

3.1. Phương thức tuyển sinh

Năm 2016, Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hai phương thức:

Phương thức 1.Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp với thi năng khiếu.

Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

Đối với những ngành sử dụng cả 2 phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi phương thức xét tuyển là 50% tổng chỉ tiêu của ngành đó.

3.1.1.     Đối với phương thức 1

a) Tiêu chí xét tuyển và điểm xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ GDĐT.

b) Các ngành xét tuyển

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

Bậc đại học

1

Giáo dục Mầm non

D140201

M00: Toán, Văn, Năng khiếu.

2

Sư phạm Toán

D140209

A00: TOÁN, Lý, Hóa; A01: TOÁN, Lý, Anh;

D07: TOÁN, Hóa, Anh; D01: TOÁN, Văn, Anh

3

Sư phạm Hóa

D140212

A00: Toán, Lý, HÓA; B00: Toán, HÓA, Sinh;

D07: Toán, HÓA, Anh; C02: Toán, Văn, HÓA.

4

Giáo dục Tiểu học

D140202

C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa.

5

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH;

D09: Toán, Sử, ANH; D14: Văn, Sử, ANH.

6

Giáo dục Chính trị

D140205

C00: Văn, Sử, Địa; C03: Toán, Văn, Sử;

C04: Toán, Văn, Địa; D01: Toán, Văn, Anh.

7

Kế toán

D340301

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

8

Tài chính - Ngân hàng

D340201

9

Quản trị kinh doanh

D340101

10

QTDV Du lịch và Lữ hành

D340103

A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử.

11

Luật

D380101

12

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh.

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

13

Công nghệ Thông tin

D480201

14

Khoa học Môi trường

D440301

A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh; D08: Toán, Sinh, Anh.

15

Khoa học cây trồng

D620110

16

Ngôn ngữ Anh

D220201

D01: Toán, Văn, ANH; A01: Toán, Lý, ANH;

D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH.

17

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D01: Toán, Văn, ANH; D04: Toán, Văn, TRUNG; D14: Văn, Sử, ANH; D15: Văn, Địa, ANH.

Bậc cao đẳng

1

Giáo dục Mầm non

C140201

M00: Toán, Văn, Năng khiếu

2

Giáo dục Thể chất

C140206

T00: Toán, Sinh, Năng khiếu

3

Giáo dục Tiểu học

C140202

C01: Toán, Văn, Lý; D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử; C04: Toán, Văn, Địa.

Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất thí sinh đăng ký thi năng khiếu trước ngày 20/6/2016 (Mẫu phiếu đăng ký ở phụ lục 3). Thi năng khiếu tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 7 năm 2016. Thí sinh có thể lấy kết quả thi các môn năng khiếu ở các trường đại học, cao đẳng khác trong cả nước có tổ chức thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành học tương ứng của Trường (kết quả thi năng khiếu bậc cao đẳng chỉ xét tuyển vào học ở bậc cao đẳng). Sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ đăng ký xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Đối tượng xét tuyn: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước có tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đăng ký xét tuyển vào trường.

d) Hồ sơ, thời gian, phương thức đăng ký, lệ phí xét tuyển, chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển

- Hồ sơ xét tuyển: Gồm Phiếu đăng ký xét tuyển, Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016.

- Thời gian đăng ký xét tuyển

+ Đợt 1. Từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016. Xét tuyển ngày 13/8/2016.

+ Các đợt tiếp theo: Mỗi đợt cách nhau 10 ngày. Nhận hồ sơ và xét tuyển từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 20/10/2016 đối với tuyển sinh bậc đại học, đến ngày 15/11/2016 đối với tuyển sinh bậc cao đẳng.

- Lệ phí tuyển sinh

+ Xét tuyển: 30 000 đồng/hồ sơ;

+ Thi tuyển môn năng khiếu: 300 000 đồng/hồ sơ.

- Phương thức đăng ký xét tuyển: Mỗi đợt xét tuyển thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc đăng ký trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ:

+ Thường trực HĐTS Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh;

+ Điện thoại :

0393 565 565

0941 332 333

0963 300 555

Chính sách ưu tiên tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 0,25) và điểm ưu tiên (nếu có);

+ Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và từng đợt tuyển sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Điểm trúng tuyển xác định theo điểm xét tuyển của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường. Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Trường xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên theo khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 và ưu tiên theo đối tượng: ƯT1, ƯT2.

3.1.2.    Đối với phương thức 2

a) Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển dựa trên 2 tiêu chí:

- Tiêu chí 1:Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; năm lớp 12 có hạnh kiểm khá trở lên.

- Tiêu chí 2:Điểm trung bình chung của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển ở năm học lớp 12 không nhỏ hơn 6.0.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + UTKV + UTĐT

- ĐMi (i = 1, 2, 3) là điểm tổng kết năm học lớp 12 của môn học thứ i làm tròn đến một chữ số thập phân;

- UTKV là điểm ưu tiên khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

- UTĐT là điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

c) Các ngành xét tuyển

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

Bậc đại học

1

Kế toán

D340301

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử.

2

Tài chính - Ngân hàng

D340201

3

Quản trị kinh doanh

D340101

4

QTDV Du lịch và Lữ hành

D340103

A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C03: Toán, Văn, Sử.

5

Luật

D380101

6

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A00: Toán, Lý, Hóa; D01: Toán, Văn, Anh;

A01: Toán, Lý, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

7

Công nghệ Thông tin

D480201

8

Khoa học Môi trường

D440301

A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh;

D07: Toán, Hóa, Anh; D08: Toán, Sinh, Anh

9

Khoa học cây trồng

D620110

10

Ngôn ngữ Anh

D220201

D01: Toán, Văn, Anh; A01: Toán, Lý, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

11

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D01: Toán, Văn, Anh; D04: Toán, Văn, Trung

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

Bậc cao đẳng

1

Kế toán

C340301

A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh;

D01: Toán, Văn, Anh; D07: Toán, Hóa, Anh.

d) Đối tượng xét tuyển: Học sinh trong cả nước.

e) Nguyên tắc xét tuyển

- Đối với bậc đại học thí sinh phải đáp ứng được các tiêu chí 1 và 2, với bậc cao đẳng thí sinh phải đáp ứng được tiêu chí 1 nêu trên;

- Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường. Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, Trường xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung năm học lớp 12 từ cao xuống thấp.

f. Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

+ Bản sao có công chứng học bạ phổ thông trung học;

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2016);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ về HĐTS tại Trường Đại học Hà Tĩnh hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ:

+ Thường trực HĐTS Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh;

+ Điện thoại:

0393 565 565

0941 332 333

0963 300 555

- Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển

Đợt 1: + Nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2016 đến ngày 12/8/2016;

   (Đối với học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2016, có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT)

    + Xét tuyển: 13/8/2016

   + Công bố kết quả xét tuyển: 15/8/2016.

Các đợt tiếp theo: Mỗi đợt cách nhau 10 ngày. Nhận hồ sơ và xét tuyển từ ngày 15/8/2016 đến hết ngày 20/10/2016 đối với tuyển sinh bậc đại học, đến ngày 15/11/2016 đối với tuyển sinh bậc cao đẳng.

- Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng/hồ sơ.

3.2. Phân tích ưu điểm hạn chế của đề án tuyển sinh

a) Sự phù hợp của đề án tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của Trường chương trình giáo dục phổ thông

- Năm 2016, Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh 17 ngành đào tạo bậc đại học, 3 ngành đào tạo bậc cao đẳng, trong đó có 9 ngành sư phạm.

Phương thức tuyển sinh:

+ Đối với các ngành sư phạm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết hợp giữa thi THPT quốc gia và Trường tổ chức thi các môn năng khiếu.

+ Đối với các ngành ngoài sư phạm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập THPT.

- Các tiêu chí xét tuyển dựa vào tổ hợp các môn thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT với các tổ hợp môn xét tuyển thích hợp.

Vì thế, đề án tuyển sinh hoàn toàn phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của đề án tuyển sinh do Trường đề xuất

Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của học sinh THPT và dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đảm bảo chất lượng của thí sinh được chọn. Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh đảm bảo cho thí sinh trúng tuyển đủ năng lực học tập tại trường.

Việc công bố công khai toàn bộ quá trình xét tuyển của nhà trường, kết hợp công tác thanh tra tuyển sinh bảo đảm sự minh bạch trong tuyển sinh. Cụ thể, tất cả các thông tin như: thời gian xét tuyển, thời gian đăng ký, thời gian nhận hồ sơ, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển ... được công bố công khai trên website của Trường để thí sinh và phụ huynh theo dõi và giám sát quá trình tuyển sinh.

c) Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, của thí sinh khi trường triển khai đề án tuyển sinh riêng

Thuận lợi

- Giảm được áp lực trong đăng ký xét tuyển cho thí sinh;

- Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT tạo cơ hội cho thí sinh được tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp THPT;

- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác tuyển sinh;

- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển;

- Tạo tính chủ động, nâng cao trách nhiệm công tác tuyển sinh nói riêng và hoạt động đào tạo nói chung của nhà trường.

Khó khăn

Đề án tuyển sinh này sẽ tồn tại số lượng hồ sơ ảo khi xét tuyển vì thí sinh có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cả 2 phương thức hoặc cùng một lúc thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học hoặc cao đẳng khác.

d) Các giải pháp chống tiêu cực

Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai đề án tuyển sinh, vì vậy Trường đưa ra các giải pháp chống tiêu cực, cụ thể:

- Để bảo đảm việc xét tuyển được minh bạch, Trường kịp thời công khai danh sách đăng ký xét tuyển, điểm xét tuyển theo từng đợt để thí sinh và phụ huynh theo dõi. Toàn bộ thông tin về tuyển sinh cũng như danh sách hồ sơ, danh sách xét tuyển, trúng tuyển và nhập học sẽ được công khai trên website của Trường.

- Tổ chức kỳ thi năng khiếu đúng Quy chế tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu đăng ký của thí sinh với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ gốc khi thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường để đảm bảo kết quả xét tuyển khách quan.

3.3.  Điều kiện thực hiện đề án tuyển sinh

3.3.1.  Điều kiện về nhân lực

Trường hiện có 17 phòng, ban chức năng và 10 khoa, bộ môn trực thuộc, với tổng số 350 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện tốt phương thức tuyển sinh của Trường đã đề xuất, trong đó cán bộ giảng dạy 01 GS, 02 PGS, 19 Tiến sĩ, 141 Thạc sĩ, 62 trình độ đại học, nhiều cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin sử dụng tốt phần mềm tuyển sinh và phục vụ tuyển sinh.

3.3.2. Các điều kiện đảm bảo công tác ra đề thi các môn năng khiếu

- Cán bộ ra đề thi đảm bảo về chất lượng chuyên môn

Trường có đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên các môn năng khiếu có năng lực chuyên môn, phảm chất đạo đức đáp ứng tốt việc thực hiện quy trình ra đề thi và tổ chức kỳ thi năng khiếu. Cán bộ ra đề thi có trình độ thạc sỹ có thời gian giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học và Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng từ 7 năm trở lên.

- Điều kiện bảo mật, an toàn, khách quan

Trường đủ điều kiện về con người, cơ sở vật chất, kinh nghiệm để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, bảo mật, khách quan đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.3.3.  Điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức thi năng khiếu

Hiện tại nhà trường có diện tích sàn xây dựng 54 472m2 , trong đó có 4 phòng thực hành âm nhạc, mỹ thuật với diện tích 400m2 , Nhà tập và Sân vận động với tổng diện tích 2000 m2 đủ điều kiện để tổ chức thi năng khiếu và học tập tại Trường.

Vì vậy, với quy mô tuyển sinh năm 2016 Nhà Trường bảo đảm công tác tuyển sinh theo Đề án trên là phù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1.  Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tuyển sinh

4.1.1.  Thành lập Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đồng Tuyển sinh của Trường

Hằng năm, để thực hiện công tác Tuyển sinh, Trường sẽ thành lập Hội đồng Tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh của Trường nhằm thực hiện công tác Tuyển sinh theo đúng Quy chế Tuyển sinh và Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.1.2.  Thông báo tuyển sinh

Trường sẽ gửi thông báo tuyển sinh và mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển đến các Trường THPT trong phạm vi xét tuyển, công bố công khai trên Website của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường thông báo công khai quy chế tuyển sinh của Trường liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời gian xét tuyển…

4.1.3.  Xét tuyển và công bố kết quả

Thời gian xét tuyển: Hội đồng Tuyển sinh của Trường sẽ tiến hành xét tuyển theo nhiều đợt trong mỗi lần tuyển sinh. Hội đồng sẽ dừng việc xét tuyển khi đã chọn đủ chỉ tiêu tuyển sinh hoặc đã hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển mà Trường đã thông báo.

Hội đồng tuyển sinh sẽ thường xuyên cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển trên website của Trường khi nhận được Đơn đăng ký xét tuyển.

Sau mỗi đợt xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo kết quả của từng đợt xét tuyển trên website của Trường.

4.1.4.  Thông báo trúng tuyển và nhập học

Ngay sau khi có kết quả xét tuyển của từng đợt, Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi thông báo kết quả cho thí sinh trúng tuyển vào Trường.

Khi học sinh trúng tuyển đến nhập học, Trường sẽ kiểm tra Hồ sơ nhập học và đối chiếu với Hồ sơ đăng ký xét tuyển để bảo đảm tính chính xác của Hồ sơ xét tuyển và kết quả xét tuyển. 

4.1.5.  Báo cáo công tác tuyển sinh

Căn cứ thời gian quy định báo cáo kết quả tuyển sinh của Bộ, Trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chủ quản toàn bộ quá trình xét tuyển của Trường.

4.2. Công tác thanh tra, giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh.

Hiệu trưởng thành lập Đoàn Thanh tra Tuyển sinh độc lập của Trường để thanh tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện công tác tuyển sinh, đảm bảo công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh và Pháp luật hiện hành.

4.3.  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan

Trường sẽ tổ chức nhận đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác tuyển sinh của Trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định

Trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh, Trường sẽ nộp báo cáo tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan.

4.5. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh

Trường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tuyển sinh để bảo đảm công tác tuyển sinh được minh bạch, công khai, an toàn và đúng Quy chế.

V. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

5.1. Lộ trình

- Năm 2016: Khi Đề án Tuyển sinh của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý, Trường sẽ triển khai thực hiện tuyển sinh theo Đề án.

- Năm 2017, 2018: Tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tiếp tục bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện phương thức tuyển sinh của Trường.

5.2.  Cam kết

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm cho việc tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2016, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm hoàn thiện đề án phục vụ cho công tác tuyển sinh của Trường năm 2017.

Nơi nhận:

- Cục KT&ĐBCLGD (Bộ GD&ĐT);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ


V. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN

1. Danh mục các nguồn lực (đội ngũ và cơ sở vật chất) để thực hiện đề án

a) Đội ngũ giảng viên cơ hữu

TT

Khoa/Bộ môn

Tổng

số

Chia theo trình độ đào tạo

GS

PGS

Tiến sĩ

Thạc

Đại

học

Khác

1

Khoa SP Tự nhiên

33

5

23

5

2

Khoa SP XHNV

7

7

3

Khoa Lý luận chính trị

23

4

16

3

4

Khoa SP Tiểu học - MN

21

1

15

5

5

Khoa Kỹ thuật - CN

25

1

1

17

6

6

Khoa Kinh tế - QTKD

48

1

1

2

30

15

7

Khoa Nông nghiệp

16

1

8

7

8

Bộ môn Tâm lý - GD

7

1

6

9

Bộ môn Giáo dục thể chất

13

2

11

10

Khoa (Bộ môn) ngoại ngữ:

30

2

17

11

Tổng số

223

1

2

19

141

63

0

b) Cơ sở vật chất

Hạng mục

Đơn vị

tính

Tổng số

Tổng số chia ra

Kiên

cố

Bán kiên

cố

Nhà

tạm

I. Đất đai nhà trường quản lý sử dụng

Diện tích đất đai (Tổng số)

ha

88.9

x

x

x

II. Diện tích sàn xây dựng (Tổnng số)

m2

54472

1. Hội trường/giảng đường/phòng học: Diện tích

m2

21830

21830

Số phòng học

Phòng

122

1.1 - Phòng máy tính

m2

1150

Số phòng

Phòng

11

1.2 - Phòng học ngoại ngữ

m2

650

Số phòng

Phòng

8

1.3 - Phòng nhạc, hoạ

m2

400

Số phòng

Phòng

4

2. Thư viện/Trung tâm học liệu: Diện tích

m2

1100

1100

Số phòng

Phòng

8

3. Phòng thí nghiệm: Diện tích

m2

480

480

Số phòng

Phòng

6

4. Xưởng thực tập, thực hành: Diện tích

m2

500

500

Số phòng

Phòng

1

5. Nhà tập đa năng: Diện tích

m2

562

562

Số phòng

Phòng

2

6. Nhà ở học sinh (ký túc xá): Diện tích

m2

30000

30000

Số phòng

Phòng

493

7. Diện tích khác

7.1 Bể bơi : Diện tích

m2

7.2 Sân vận động: Diện tích

m2

10600

Phụ lục các mẫu đăng ký xét tuyển: 

Attachments:
Download this file (Phụ lục TS 2016.pdf)Phụ lục TS 2016.pdf[ ]0 kB

Các tin khác

Hoạt động nổi bật của sinh viên