Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

“Nâng cao năng lực đào tạo gắn với đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hà Tĩnh”.

“Nâng cao năng lực đào tạo gắn với đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hà Tĩnh” là chủ đề của Hội thảo khoa học được tổ chức tại Trường Đại học Hà Tĩnh ngày 12 tháng 12 năm 2014.

Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, Trường Đại học Hà Tĩnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu giáo dục địa phương, đã đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Trường đang phấn đấu trở thành Trường Đại học có uy tín trong khu vực, cung cấp cho người học một môi trường giáo dục có tính chuyên môn cao; đảm bảo khi tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức và thái độ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu của xã hội; khẳng định vị thế và sự phát triển tất yếu của mô hình trường Đại học địa phương.

Ban Tổ chức đã nhận được 31 bài viết từ các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoàinhà trường và lựa chọn, biên tập đưa vào Kỷ yếu 19 bài viết, tập trung vào các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các trường đại học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kinh nghiệm phát triển chương trình, giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ... tại các trường đại học. Đặc biệt, Kỷ yếu đã tập hợp những bài viết liên quan đến vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng hiện nay.

Bên cạnh các báo cáo tham luận của các cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường, Hội thảo còn nhận được các tham luận đóng góp đến từ các Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Quảng Bình. Các báo cáo tập trung vào các vấn đề thuộc lý luận nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đào tạo chất lượng cao tại các trường đại học địa phương; đưa ra một số mô hình trường đại học có uy tín trong nước để vận dụng, trên cơ sở đó đúc rút kinh nghiệm để xây dựng lộ trình phát triển; xây dựng mô hình trường đại học địa phương gắn với đào tạo chất lượng cao trong đó đưa ra mô hình cụ thể của Trường Đại học Hà Tĩnh đồng thời thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo như đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học…

Bàn về thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ trong các trường đại học địa phương hiện nay, TS Lê Thị Hoài Thu – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình cho rằng: Hiện nay đội ngũ có trình độ Tiến sĩ ở các trường địa phương còn ít, nhất là các trường mới thành lập. Vì vậy, các trường cần có cơ chế để tăng cường đội ngũ này nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc mở các mã ngành đào tạo; đặc biệt là mở các mã ngành đào tạo sau đại học. Ngoài ra, đào tạo chất lượng cao phải gắn với trình độ ngoại ngữ của các giảng viên.

Ông Lê Đình Doãn - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề xuất ý kiến cần phải đổi mới tư duy, phương pháp nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên hiện nay từ đó các trường đại học xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn địa phương để nâng cao năng lực giảng dạy.

 TS Cao Thành Lê - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu nâng cao năng lực đào tạo gắn với đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hà Tĩnh”, Chủ trì Hội thảo đã cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà quản lý, các cán bộ giảng viên của các trường đại học địa phương đồng thời nhấn mạnh: Những ý kiến đó sẽ là cơ sở để nhóm đề tài bổ sung, hoàn thiện những phần còn hạn chế về lý luận từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hà Tĩnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong tương lai.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu