Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ mười (khóa XI) và nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 08/05/2015, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ Mười của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đính - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán, bộ, đảng viên, viên chức. 

   T5.hoctapNQ1 

T5.hoctapNQ2

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị

          Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, viên chức toàn trường đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Mười của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 09 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

T5.hoctapNQ3

Đ/c Nguyễn Văn Đính phát biểu  tại Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt và thực hiện triển khai các Nghị quyết lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức toàn trường, vì vậy các cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức tham dự Hội nghị cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các văn kiện trên; các Chi bộ cơ sở cần triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nội dung, nhằm đưa các Nghị quyết vào thực tiễn.