Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng sinh viên trong Chương trình “Tuần sinh công dân cuối khóa và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là định hướng đào tạo của nhà trường, đảm bảo “đào tạo gắn với nhu cầu xã hội”, tăng cường mối liên kết “ba nhà” (nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp” trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cùng toàn xã hội chăm lo giải quyết việc làm cho sinh viên.

Đây cũng là cơ hội giúp sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường được giao lưu, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, giúp các em định hướng về các loại hình nghề nghiệp để các em bổ sung những kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết phù hơp với thị trường lao động hiện nay.

ThS Lê Thị Hường – Phó Hiểu trưởng Nhà trường cho biết: “Trong thời gian quan, Nhà trường thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp để mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Trường cử sinh viên đi thực tập hưởng lương tại các nước Thái Lan, Israel, Đài Loan, Nhật Bản… góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, liên thông, hướng nghiệp, cơ động, linh hoạt, đào tạo người học gắn với định hướng tìm kiếm việc làm”.

Để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đầu ra cho sinh viên, nhà trường đã quan tâm và tạo điều kiện cho sinh viên đi thực hành, thực tế tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên có thể trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của thị trường việc làm. Theo báo cáo đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thì 95% sinh viên Nhà trường có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Hương Ly