Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Savannakhet thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Trường Đại học Savannakhet thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Thực hiện chương trình ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai nhà trường, chiều ngày 26/5/2016 Trường Đại...
Chương trình “Thực học, thực làm” cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Chương trình “Thực học, thực làm” cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Nhằm thay đổi chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp,...
Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh Những vấn đề về đào tạo chất lượng cho Lưu học sinh Lào và công tác quảng bá tuyển sinh trong...

Thống kê