Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo tham dự lễ ký giao ước thi đua khối các trường đại học, cao đẳng Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo tham dự lễ ký giao ước thi đua khối các trường đại học, cao đẳng Ngày 24/6/2016, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng đã tổ chức ký cam kết thi đua, khen thưởng năm học...
Tiếp sức mùa thi năm 2016 Tiếp sức mùa thi năm 2016 Sáng ngày 25/6/2016, Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Thành Đoàn Hà Tĩnh đã...
Trường ĐH Hà Tĩnh phấn đấu là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Bắc Trung Bộ Trường ĐH Hà Tĩnh phấn đấu là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Bắc Trung Bộ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Trường ĐH Hà Tĩnh phấn đấu là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho vùng...

Thống kê