Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Nghiệm thu thành công đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh”

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học theo Hợp đồng số: 1447/HĐ-SKHCN Hà Tĩnh ngày 24/12/2018, sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, TS Bùi Thị Quỳnh Thơ (chủ nhiệm đề tài) và nhóm nghiên cứu đã thực hiện báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh” tại Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tại Hà Tĩnh sau 12 tháng thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu có Hội đồng nghiệm thu, đại diện lãnh đạo các cơ quan gồm: ThS. Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh, TS. Đoàn Hoài Sơn – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh, ThS. Lê Trần Sáng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã trao đổi nêu câu hỏi đối với Chủ nhiệm đề tài về tính cấp thiết, khả năng ứng dụng kết quả, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu, đánh giá với việc đề xuất mô hình và các giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh.

20191220 de tai KH1

TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt đề tài

Các thành viên Hội đồng tham gia góp ý kiến đề tài về số lượng sản phẩm kèm theo, chất lượng khoa học sản phẩm. Chủ nhiệm đề tài trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng; cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

20191220 de tai KH2

TS Nguyễn Thị Nguyệt - Phản biện 1 góp ý, đánh giá đề tài

Sau khi Hội đồng thảo luận, Chủ tịch hội đồng kết luận:

- Sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng; đề tài có tính vượt trội cao, đã xây dựng được mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thiết kế và in poster quảng cáo về tour du lịch cộng đồng huyện Hương Sơn.

- Đề tài có 02 bài báo liên quan được in trên tạp chí có chỉ số ISSN.

- Sản phẩm đề tài đạt chất lượng và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao.

- Đề tài đã được triển khai và nộp báo cáo đúng hạn.

20191220 de tai KH3

Ông Đỗ Khoa Văn – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đánh giá và kết luận về đề tài

Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh có liên quan như: Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Trung tâm Quảng bá và xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh sử dụng kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

Các tin khác